OCD – הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית

By | אוגוסט 9, 2016

OCD – הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית היא הפרעה המורכבת משני חלקים: מחשבות טורדניות החודרות באופן בלתי רצוני ומפריעות לאדם וקומפולסיות, טקסים המבוצעים ע"י האדם, על מנת להסיר את המחשבות הטורדניות.

הסובלים מההפרעה מדווחים על מחשבות הגורמות לחרדה, החודרות באופן בלתי רצוני וגורמות למצוקה. האדם מבין ויודע שהדבר אינו הגיוני אך מתקשה להסיח דעתו מהן. על מנת להפחית את החרדה ובניסיון להסיר את המחשבות החודרניות, מבצעים טקסים (פעולות החוזרות על עצמן באותה דרך) המסייעות בהפחתת החרדה לזמן קצר.

ניתן לטפל בהפרעת OCD והיא איננה חייבת להיות גורל מר. הטיפול כרוך בחשיפה הדרגתית למחשבות הטורדניות, בדיקתן והתמודדות עמן וכן, באופן הדרגתי, הפחתה של הטקסים והקומפולסיות של המטופל.